Recycling van WEEE

Recycling van WEEE

Recuperma heeft voorverkleiners, rotorscharen, slagring shredders en hammer mills in zijn programma.

Wij zijn in staat om u te adviseren over de verwerking van individuele fracties.

Afhankelijk van de fractie zullen we langzaam- of sneldraaiende machines aanbevelen, in combinatie met doelgerichte zeef- en scheidingstechnieken. 

Enkele specifieke verwerkingsstappen waarbij wij u graag van dienst zijn:

  • Het terugwinnen van koper uit electromotoren en transformatoren;
  • Een eerste grove verkleining uitvoeren ten behoeve van daarop volgende handpicking;
  • Los maken van metalen uit materiaalcombinaties.

categroy WEEE recycling 2   category WEEE recycling